Berita

Tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna dan pengetahuan tanpa tindakan adalah hal yang sia-sia - Abu Bakar R.A